سامانه تیکتینگ نگین

هدف از این سامانه ارائه خدمات غیر حضوری و تلفنی و تسریع و سهولت در امور اداری و ارباب رجوع می باشد

کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی به واسطه این سامانه می توانند خدمات خود را نسبت به ارباب رجوع و مشتریان خود بدون مراجعه حضوری و یا تلفنی از طریق این سامانه ثبت و پیگیری نمایند

سهولت در کاربری و جامعیت موضوعات مختلف از ويژگی های عمده این سامانه می باشد

کارکنان و پرسنل ستادی و اداری می توانند کلیه امور و درخواست های مشتریان را از این طریق پاسخ و پیگیری نمایند

گزارشات کامل از کلیه موارد ارسال شده و پاسخ داده شده موجود می باشد

اتصال به سامانه پیامکی جهت هشدار و اعلام به مشتریان و یا ارباب رجوع در زمان ثبت پاسخ درخواست از ویژگی های دیگر این سامانه می باشد