راه اندازی سامانه سانا شهرداری کرمانشاه

مهندسین ناظر هر بنا گزارشات مرحله ای خود را از طریق این سامانه ثبت و پس از چرخه اتوماسیون در شهرداری نسخه تایید شده آن به سامانه سینا نظام مهندسی ساختمان ارسال می گردد.

Related Posts

expand_less