نرم افزار درمانگاهی حکیم

این  سامانه  جهت کلیه درمانگاه ها و کلینیک ها ی در مانی  جهت ارائه خدمات پزشکی و پرستاری و یا اجاره دستگاه های فتوتراپ و مشابه می باشد که دارای قابلیت ذیل می باشد.

بخش های این سامانه بشرح ذیل می باشد

  • مدریت خدمات مختلف پزشکی مامایی و پرستاری و هر گونه خدمات تخصصی و خدمات مشترک و موارد مشابه , با قابلیت دسته بندی و تعرفه بندی براساس شیفت های مختلف و تخصص های مختلف بصوت چند نرخی
  • مدیریت نیروی انسانی و پرسنلی و حضور و غیاب و تعیین حقوق براساس ساعت کارکرد و پرکیس
  • قابلیت تعاریف مبالغ پرکیس مختلف براساس تخصص ها و خدمات مربوطه
  • تعریف انواع صندوق بیمه و تولید لیست و دیسکت بیمه جهت بیمه های مختلف طرف قرارداد
  • کلیه امور صندوقداری و تحویل صندوق و ثبت پذیرش با قابلیت اعمال تخفیف
  • قابلیت اتصال به POS جهت پرداختی های غیر نقدی با دستگاه کارت خوان پارسیان
  • قابلیت ارسال پیامک به بیماران جهت تبلیغات و اطلاع رسانی به بیماران و یا پرسنل
  • کلیه گزارشات حسابداری و مالی به تفکیک خدمات پزشکی و پرستاری
  • کلیه گزارشات بیمه براساس بیمه های مختلف طرف قرارداد
  • گزارشات ساعت کارکرد پرسنلین و محاسبه حقوق

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با نرم افزار درمانگاهی حکیم با ما در تماس باشید